Egis ir jo žmona Ana su 5 metukų dukra Laura nesenai nusprendė išvykti iš Lietuvos ir visam laikui įsikurti Airijoje. Jie ieškojo, kur apsigyventi, ir parekomendavus draugams galiausiai nutarė išsinuomoti būstą Kildero grafystėje (Kildare). Jų nuomojamo namo nesupo jokie krūmai nei sienos, kurios skirtų sodą nuo kaimynų.

Vieną saulėtą rugpjūčio popietę Laura pasikvietė į savo kiemą keletą draugų iš naujosios mokyklėlės. Mergaitei mokyklėlėje labai patiko, ji susirado daug naujų bičiulių. Berniukas vardu Džo tapo geriausiu jos draugu. Jis labai mėgo žaisti gaudynes, Laura irgi. Žaisdami ir gaudydami vienas kitą vaikai pastebėjo medį su sūpynėmis kaimynų teritorijoje. Teritorija nebuvo aptverta tvora, ir vaikai nubėgo prie sūpynių. Staiga Laura pajuto smūgį į kaklą. Smūgio būta tokio stipraus, kad mergaitė pargriuvo. Ir tik tada pastebėjo, kad tarp dviejų medžių ištempta virvė. Vaikas pravirko ir ėmė šaukti tėtį. Lauros kakle žiojėjo gili žaizda. Vėliau jai sugijus, liko 9 cm ilgio randas.

Įvykio metu jos tėtis Egis virtuvėje ruošė užkandžius vaikams. Išgirdęs klykiant dukrą, tučtuojau nubėgo pas ją ir pamatė, kad Lauros kaklas stipriai kraujuoja. Jis pašaukė savo žmoną Aną, ir ši išvežė Laurą pas šeimos gydytoją. Tuo metu Egis paskambino kitų vaikų tėvams ir paprašė atvažiuoti jų pasiimti. Paskui nuėjo pas kaimynus paklausti apie pririštą virvę. Duris atidarė vidutinio amžiaus moteris. Ji pasakė pririšusi virvę norėdama atgrasyti vaikus, kad šie nežaistų jos teritorijoje. Esą jai tai nepatinka. Moteris kalbėjo piktai ir nenorėjo nieko girdėti apie siaubingą nelaimę. Toks jos elgesys supykdė Egį. O sužalota Laura ėmė sapnuoti košmarus ir šlapintis į lovą.

Airijoje nuosavybės savininkas privalo informuoti pašalinius apie galimas rizikas jo teritorijoje. Šiuo atveju kaimynų nuosavybėje turėjo stovėti perspėjantis ženklas, juolab kad jie žinojo, jog į jų teritoriją dažnai ateina vaikai. Turėjo būti pastatytas ženklas, informuojantis apie virvę ir su tuo susijusius pavojus.

Ana atstovavo Laurai kaip jos „kitas draugas“. „Kitas draugas“ – tai asmuo, paskirtas pradėti teisinį procesą ir atstovaujantis vaikui teisme. Vienas iš teismo reikalavimų yra: nukentėjusiojo ieškinys teismui turi būti pateiktas ir pasirašytas „kito draugo“ ir tarp jų neturi būti jokio interesų konflikto. Dažniausiai „kitas draugas“ – tai vienas iš tėvų ar globėjų. Gali būti ir bet koks kitas asmuo, ginantis vaiko interesus.

Sužalojimų tarybai (Personal Injuries Assessment Board) buvo pateiktas paraiška. Laura apsilankė pas nepriklausomą gydytoją ir vaikų psichologą. Po maždaug 12 mėnesių Lauros ieškinys buvo išnagrinėtas pagal naujas Sužalojimų tarybos (PIAB) taisykles ir jai skirta € 67 000 kompensacija dėl kaklo sužalojimo bei € 5000 kompensacija dėl patirtos psichologinės traumos. Lauros tėvų išlaidos gydant Laurą taip pat buvo padengtos.

Jau praėjo metai po to skaudaus įvykio, ir mergaitė vėl bėgioja po savo sodą, bet dabar yra atsargesnė ir vengia nežinomų vietų. Jos draugai mokykloje sako, kad randas jos kakle atrodo kietai, bet Laura vis dar traumuota ir kartais sapnuoja košmarus. Egis ir Ana daugiau nesikalbėjo su piktąja kaimyne. Šios teritorijoje dabar stovi ženklas, įspėjantis pašalinius apie pririštą virvę.

Ši istorija tikra, tik užtikrinant privatumą pakeisti asmenų vardai ir vietovės.

Reikia pagalbos?

Sužinokite, ar galite pateikti ieškinį.

Share This

Share This

Share this post with your friends!