Gyvenamoji Nuosavybė Žyminis Mokestis

Žyminis mokestis

Supaprastinta sistema

Tai per daug sudėtinga matematikui. Reikėtų filosofo.

Albert Einstein (apie mokesčių ataskaitas)

Žyminis mokestis

Žyminis mokestis yra vyriausybės mokestis perkant nekilnojamą turtą. Nuo 2010 m. gruodžio mėn. Airijos vyriausybė žymiai supaprastino žyminio mokesčio procedūras.

Gyvenamoji nuosavybė

Žyminio mokesčio tarifas nekilnojamam turtui yra:

Vertė Procentas
Pirmas 1 milijonas 1%
Daugiau nei 1 milijonas 2%

Negyvenamoji nuosavybė

Negyvenamoji nuosavybė yra bet kokia nuosavybė kita nei gyvenamoji nuosavybė. Taip pat inventorius, prekių laikymas ar draudimo polisai.

Į tai įeina sklypai, ofisai, gamyklos, kitos verslo patalpos, parduotuvės, valstybinis turtas, žemė ir priestatai prie verslo.

Dokumentai sudaryti 2011 gruodžio 7d. ar po jos apmokestinami 2% verte.

Inga Griffin

Inga Griffin

Norite pasitarti su Inga?

Share This