Namo Pirkimas be Komplikacijų

Namo pirkimas be komplikacijų

Vieta, vieta, vieta

Mes konstruojame savo namus, o po to jie keičia mus.

Sir Winston Churchill

Namo pirkimas be komplikacijų

Kur pradėti

Teisinis ir finansinis naudoto nekilnojamo turto perdavimo procesas dažniausiai užtrunka nuo šešių iki aštuonių savaičių. 

 1. PASIRINKITE NEKILNOJAMĄ TURTĄ

  Kokio tipo nekilnojamą turtą jūs norite pirkti? Namą ar butą? Atskirą namą ar sujungtą su kitais? Vieno aukšto namą ar dviejų?
Dauguma naujai pastatytų butų turi metinį paslaugų mokestį. Kokia tai suma?

  Visų pirma ir akivaizdu – ar tai parduodama?
  Visų antra – ar kaina jums prieinama?
  Nekilnojamo turto profesionalai sako, kad yra tik trys dalykai, kurios reikia žinoti apie nekilnojamą nuosavybę: vieta, vieta, vieta.

 2. KAIP KAI PARDUODAMA? PRIVAČIAI PER AGENTĄ, PRIVAČIAI, PARDUODA SAVININKAS AR PARDUODAMA PER AUKCIONĄ

  Privati sutartis
  Dauguma gyvenamųjų vietų yra parduodamos privačiai per nekilnojamo turto agentus. Jų užmokestis svyruoja nuo1 iki 2% nuo pardavimo sumos plius PVM ir plius reklamos kaina. Kai pardavimas yra sutartas, nekilnojamo turto agentas paims grąžintiną užstatą ir parašys pardavėjo advokatui duodamas nurodymus išduoti kontraktą pirkėjo advokatui. Pardavėjo ir pirkėjo advokatai bendraus tol, kol pradavimas bus užbaigtas.

  Privati sutartis parduodant savininkui
  Savininkas pats reklamuoja ir pardavinėja nuosavybę. Advokatas kaip tarpininkas laiko užsakymo užstatą, kol baigsis pervedimas.

  Viešas aukcionas
  Pirkimas per aukcioną gali atimti drąsą. Potencialus pirkėjas prieš aukcioną turi surasti advokatą, kuris perskaitytų kontraktą ir namo dokumentus, taip pat inspektorių, kuris patikrintų pastato būklę; taip pat pirkėjas turi gauti paskolą. Griffin advokatai atvyks į aukcioną ir jūsų vardu siūlys kainą. Laimėjęs pirkėjas aukciono dieną turės pasirašyti įpareigojantį besąlyginį kontraktą ir sumokėti dešimties procentų užstatą.

 3. KAS YRA NAMO DOKUMENTAI?

  Namo dokumentai yra dokumentai, įrodantys teisę į nuosavybę.
  Airijoje yra dveji nuosavybės dokumentų tipai: pirmas, žinomas kaip registruota žemė (registruotos nuosavybės) ir antras kaip dokumentų registras (neregistruota nuosavybė).

  Registruota žemė
  Kiekvienas savininkas užregistruotas žemės registre turi unikalų numerį. Šiame dokumente įrašyta savininko vardas ir adresas, nuosavybės aprašymas ir nuosavybės žemėlapis, kitaip žinomas kaip planas, taip pat paskolos, kurios yra paimtos perkant nuosavybę. Šis unikalus numeris yra galutinis nuosavybės savininko įrodymas, jos neapibrėžiant. Žemės registras yra moderni žemės registracijos sistema. Dokumentai yra garantuojami valstybės, jie taip pat turi integruotą žymėjimo sistemą. Žemės registro mokestis yra didesnis nei dokumentų registro. Paklauskite Michael ir jis jums paaiškins.

  Dokumentų registras.
  Tai yra pirminė registracijos sistema. Pardavėjas parodo neginčytiną nuosavybės teisę (“Good Title”) nurodančius nuosavybės dokumentus, taip pat buvusius savininkus, prieš tai buvusio pardavimo tam tikrą sumą (“a Good Root”). Šie dokumentai turi būti bent 15 metų senumo. Pirkimo dokumento ar paskolos duomenys yra užregistruojamos dokumentų registre, kad parodytų kuris dokumentas turi prioritetą konflikto metu.  Pavyzdžiui, jei yra užregistruotos dvi skirtingų bankų paskolos tai pačiai nuosavybei. Dokumentų registras jokiu būdų negarantuojama, kad dokumentų kokybė bus ideali. Dokumentų registre taip pat nėra jokios integruotos žemėlapių sistemos. Nuo 2011 birželio 1d. bet koks nekilnojamas turtas, įsigytas už pinigus, turi būti privalomai perregistruotas pirkėjo žemės registre. Pardavėjas turi pateikti žemės registrą atitinkantį žemėlapį ir įsipareigoti padėti pirkėjui atsakyti visus galimus žemės registro klausimus per pirmus dvejus metus nuo pirkimo pabaigos.

 4. BESĄLIGIŠKA NUOSAVYBĖS TEISĖ AR IŠSINUOMOTAS TURTAS

  Visos nuosavybės šioje šalyje yra arba besąlygiška nuosavybė teisės sistemoje arba yra išsinuomotas turtas.

  Besąlygiška nuosavybės teisės forma.
  Tai yra aukščiausia žemės nuosavybės forma ir savininkas gali daryti su nuosavybe ką nori.

  Išsinuomotas turtas.
  Išsinuomoto turto nuosavybės forma yra mažesnė nei besąlygiška nuosavybės teisės sistema. Nuomojimas yra nustatytas tam tikram metų skaičiui. Nuomos sutartyje bus nurodytos nuosavybės naudojimo terminai ir sąlygos. Ribojančių sutarties sąlygų efektyvumas iš esmės buvo sumažintas įstatymų. Daugumoje atvejų papildomai įmanoma išpirkti savo žemės nuomos sutartį. Jokių naujų žemės nuomos sutarčių gyvenamiesiems namams nebuvo sukurta nuo 1974 m. Dažnai pasitaikę, kad iki 1974 m. statyti namai būdavo nuomojami pasirašant ilgas nuomos sutartis. Namas yra visiškai tinkamas parduoti, jei iki nuomos sutarties pabaigos yra likę daugiau nei 70 metų..

 5. PINIGAI

  Prieš pirkdamas namą pirkėjas turi būti įsitikinęs, kad turi pakankamai pinigų ar gavo paskolą. Šiomis dienomis bankai yra labai atsargūs ir atsirenka kam skolinti pinigus. Pirkėjai turėtų žinoti, kad turės praeiti griežtą patikrinimo procesą, kol bus patvirtinti kaip tinkami gauti paskolą. Kuo galima anksčiau susisiekite su skolintoju. Jie jums pasakys kokią apytikslią sumą galės jums paskolinti. Skolinimo institucija paprašys jūsų užpildyti paraiškos formą su visa informacija apie jūsų pajamas, taip pat tai patvirtinančius dokumentus. Kai nusipirksite nuosavybę, skolintojas paims pirmą mokestį/ paskolą, kad užtikrintų, kad ji yra užregistruota kaip nuosavybės dalis. Tuo atveju, jei paskola yra neišmokėta, skolintojas gali pareikšti teisę į nuosavybę per teismą ir gauti valdymo orderį nuosavybei parduoti be skolininko sutikimo.

 6. KONTRAKTO STADIJA

  Žemės ir namų pirkimas yra reguliuojamas įstatymų, ypač 2009 m. Žemės ir Perdavimo Teisės Reformos Akto. Pagrindinė taisyklė yra ta, kad visi žemės pirkimo-pardavimo kontraktai turi būti pateikti raštu. Tai reiškia, kad praktiškai bet kuri šalis gali pasitraukti iš derybų dėl pardavimo iki tol, kol raštiškas besąlyginis kontraktas buvo pasirašytas.

  Beveik visi pateikti kontraktai yra 2009 m. Airijos teisės bendruomenės bendrų pirkimo sąlygų pavyzdžio. Kontrakte yra šie duomenys:

  1. Abiejų šalių vardai ir adresai.
  2. Savininko sutuoktinio sutikimas, jei nuosavybė yra šeimos namai.
  3. Pirkimo ir užstato suma.
  4. Pirkimo uždarymo data. Ši data nurodo pardavimo užbaigimą, kai pirkėjas sumoka visus likusius pinigus ir perima nuosavybę.
  5. Nuosavybės apibūdinimas. Nurodo kokia nuosavybė yra parduodama ir kokia jos forma: besąlygišką nuosavybės teisė ar išsinuomotas turtas.
  6. Dokumentų sąrašas. Sąrašas, nurodantis nuosavybės teisę ar dokumentų tipą. Taip pat statybos leidimai ir jų atitikimas.
  7. Specialios sąlygos. Tai yra specialios sąlygos, skirtos šiam pervedimui.
  8. Bendros sąlygos. 51 bendra sąlyga, kuri yra kontrakto pagrindas. Jos yra teisingos ir tinkančios abiems pusėms: pirkėjui ir pardavėjui. Visos bendros sąlygos yra taikomos kontraktui, nebent būtų pakeistos dėl tam tikrų sąlygų.
 7. PATIKRINIMAS

  Šiais patikrinimais protingas pirkėjas turėtų patikrinti nuosavybę ir pardavėjus.

  Planavimo dokumentų patikrinimas: nurodo kokie planavimo leidimai susiję su nuosavybe. Taip pat bet kokius esamus pasiūlymus kelio platinimui ar padalinimui į zonas.

  Žemės registro dokumentų patikrinimas. Tai yra dokumentų paketo, turinčio unikalų numerį, kopija, kuri parodo nuosavybės savininką. Taip pat nurodo ar yra kokių paskolų ir kitų nuosavybę sunkinančių aplinkybių. Tai daroma tik tuo atveju, jei nuosavybė yra užregistruota žemės registre.

  Nuosprendžių ir bankroto dokumentų patikrinimas. Šiuo būdu yra tikrinami pardavėjai. Tuo būdu įsitikinama, ar pardavėjas nėra bankrutavęs ir ar turtas nėra įtrauktas į draudžiamų parduoti objektų registrą.

  Bendrovės dokumentų patikrinimas. Tai yra bendrovės biuro įregistravimo dokumentai, skirti įsitikinti jog bendrovė užregistruota bendrovių registre. Tuo būdu bus patikrinti kompanijos įsiskolinimai mokesčių inspekcijai. Tam tikru atveju bus nurodytos  bendrovės uždarymo priežastys ir jas paaiškinantys dokumentai.

  Dokumentų registro tyrimas. Dokumentai peržiūrimi siekiant patikrinti visus buvusius nuosavybės savininkus tikrinant bent 15 metų laiko intervale.

Inga Griffin

Inga Griffin

Norite pasitarti su Inga?

Share This