Testamentai ir jų Tvirtinimas Teismo Globotinis

Teismo Globotinis

Peticija Teisingumo Teismui, Komiteto Paskyrimas

Pirma gyvenimo dalis susidaro iš sugebėjimo džiaugtis neturint galimybių, o antra gyvenimo pusė susideda iš galimybių be sugebėjimo džiaugtis.

Mark Twain

Teismo globotinis

Kai žmogus nebesugeba susitvarkyti su savo reikalais, gali būti parašytas prašymas aukščiausiam teismui, kad jis būtų paskirtas teismo globotiniu. Jei aukščiausias teismas nuspręs, kad asmuo nesugeba susitvarkyti su savo nuosavybe, tada jis taps teismo globotiniu. Bus paskirta komisija, kuri prižiūrės globotinio turtą, atidžiai prižiūrima teismo.

Teismas turi būti įsitikinęs, kad asmuo yra nepilno proto ir negali susitvarkyti su savo reikalais, kad paskirtų jį teismo globotiniu.

Prašymas

Prašymas yra priduodamas aukščiausiam teismui peticijos būdu. Prašymo pateikėjas yra vadinamas prašytoju. Aukščiausias teismas tirs, kodėl siūlomas kandidatas yra nepilno proto ar negali prižiūrėti savęs ar susitvarkyti su savo nuosavybe. Prašymus dažniausiai pateikia šeimos nariai.

Prašytojas pasirašys pareiškimą ir prisieks juo teismo akivaizdoje. Pareiškime turi būti nurodytos priežastys, kodėl asmuo turėtų būti globojamas. Prašymą užbaigs dviejų gydytojų pareiškimai su priesaika. Teismo globotinio registratorius taip pat gali pradėti teismo procesą.

Į peticiją teismui turi būti įtraukta ši informacija apie globotinį:

  • Jo/jos medicininė būklė
  • Nurodytas jam/jai artimiausias asmuo
  • Jo/jos pajamos
  • Jo/jos turtas

Aukščiausio teismo prezidentas nusprendžia ar pradėti tyrimą ar ne. Jei nusprendžiama pradėti tyrimą, globotinis bus patikrintas aukščiausiojo teismo gydytojo.

Jei prašymas yra patenkintas, teismas gali paskirti komisiją, kuri tvarkys globotinio asmeninius reikalus. Komisija prižiūri globotinį ir yra kruopščiai stebima teismo. Teismas nurodys, kad visi globotinio pinigai būtų perduoti teismo globotinių biurui. Komisija turi pateikti prašymą, kad gautų dalį globotinio pinigų globotinio priežiūrai. Jei globotinis turi nekilnojamo turto ir norima jį parduoti, visų pirma turi būti gautas teismo orderis iš aukščiausiojo teismo.

Teisinės išlaidos dėl globos priklauso nuo teismo globotinių biuro.

Daugiau informacijos apie teismo globotinius galite rasti teismo paslaugų brošiūroje arba teismo globotinių biuro paskyroje teismo el. puslapyje.

Inga Griffin

Inga Griffin

Norite pasitarti su Inga?

Share This