Testamentai ir jų Tvirtinimas Testamento Patvirtinimas – Kas tai yra?

Testamento patvirtinimas Kas tai yra?

Vykdytojai, Gavėjai, Turto Administravimas

Sūnus gali susitaikyti su savo tėvo praradimu, bet paveldėjimo netektis gali jį patį įvaryti į neviltį.

Niccolo Machiavelli

Testamento patvirtinimas: Kas tai yra?

Testamento patvirtinimas yra procesas, kurio metu bus pateiktas velionio testamentas, gautas jo turtas išdalintas paveldėtojams ir pateiktos turto įvertinimo sąskaitos. Žemiau nurodyti punktai paaiškina kaip vyksta testamento patvirtinimo ir turto perdavimo procesas.

Kodėl reikia testamento patvirtinimo?

Kai žmogus miršta sudaręs testamentą, jo turtas techniškai yra perduodamas į testamento vykdytojų rankas. Tačiau, kad testamento vykdytojai galėtų gauti turtą, jie turi pateikti pareiškimą  testamentų biurui, kad gautų teismo įsakymą, vadinamą testamento patvirtinimu. Šis įsakymas leidžia testamento vykdytojams valdyti turtą, parduoti nekilnojamą turtą ir išdalinti jį paveldėtojams.

Suraskite testamentą.

Kad galėtumėte gauti testamento patvirtinimą, visų pirma turite surasti originalų velionio testamentą. Dažniausiai jis būna advokatų kontoroje, kur ir buvo sudarytas, arba velionio namuose. Po turto savininko mirties originalus testamentas turi būti surastas kaip galima greičiau.

Nustatykite vykdytojus.

Testamento vykdytojai bus įvardinti testamente. Jų pareiga yra valdyti velionio turtą. Užduotis gali būti pakankamai sunki priklausomai nuo velionio turto dydžio.

Jei nėra nurodytas testamento vykdytojas, ar testamento vykdytojas mirė pirma velionio, turtą valdys asmuo, kuris paveldės likusią turto dalį (sumokėjus visas skolas ir dovanas). Šis asmuo yra vadinamas likusiu paveldėtoju.

Gaukite mirties liudijimą.

Mirtis turi būti užregistruota gimimų, santuokų ir mirčių registre. Turėtumėte gauti bent 4 mirties liudijimus.

Informuokite savo advokatą.

Testamento vykdytojas paskirs advokatą turtui valdyti. Jei turto yra nedaug, pats pateiks pareiškimą testamentų biurui.

Įvertinkite turtą ir įsipareigojimus.

Advokatas, valdantis turtą, turės gauti viso turto įvertinimą mirties dieną, įskaitant:

  1. visas banko sąskaitas
  2. vertybinius popierius, akcijas
  3. nekilnojamo turto vertę

Velionio sąskaitos bus sustabdytos, kol bus gautas testamento patvirtinimas. Vienintelė išimtis, kai bus duotas priėjimas prie sąskaitos yra ta, kai bus norima sumokėti velionio laidotuvių sąskaitą.

Paveldėtojai turi nurodyti savo vardus, adresus ir gauti airišką socialinio draudimo (PPS) numerį.

Atsiminkite, kad sąskaita, atidaryta bendru vardu, dažniausiai neįeina į velionio turtą. Tokiam turtui galioja vienintelio paveldėtojo principas. Šis principas galioja, kai du ar daugiau žmonių yra įsigiję turtą bendrai. Mirus vienam iš savininkų, jo banko sąskaitos dalis yra automatiškai perduodama likusiems savininkams (nepaisant testamento). Tai labai dažnai taikytina susituokusioms poroms. Jei nuosavybė priklauso vienam žmogui, bet pavadinta abiejų vardu, tada ši nuosavybė įeis į paveldėtą turtą. Tai nutinka tuo atveju, kai tėvas savo patogumui atidaro sąskaitą vaiko vardu.

Sumokėkite mokestį mokesčių departamentui.

Kai visi turtai ir įsipareigojimai yra nurodyti, turi būti sumokėtas mokestis mokesčių inspekcijai. Ši forma yra vadinama CA24 vidaus mokesčių raštišku parodymu su priesaika. Labai svarbu, kad forma būtų užpildyta kaip galima tiksliau ir sąžiningiau, nes į formą įeina dalis su priesaika ir tai bus kruopščiai patikrinta mokesčių inspekcijos. Tada formos yra nusiunčiamos ir jos formuoja dalį pareiškimo testamentų biurui.

Pateikite pareiškimą testamentų biurui.

Kitas žingsnis būtų pateikti prašymą testamentų biurui, kad būtų išduotas testamento patvirtinimas. Turėsite pateikti ne tik originalų testamentą, bet ir keletą formų. Svarbiausias dokumentas yra testamento vykdytojo priesaika, pagal kurią jis nurodo savo teisę gauti testamento patvirtinimą ir prisiekia valdyti velionio turtą pagal įstatymus. Visi pateikti dokumentai bus kruopščiai patikrinti testamentų biuro. Jei viskas gerai, testamentų biuras išduos testamento patvirtinimą per 8-12 savaičių. Testamento patvirtinimas yra teismo įsakymas, leidžiantis vykdytojui valdyti turtą.

Nustatykite turtą.

Gavęs testamento patvirtinimą, vykdytojas gali perimti velionio turtą ir parduoti nuosavybę.

Vykdytojas apmokės visas velionio skolas ir sumokės paveldėtojams jų dalį.

Turto sąskaitos.

Pagal įstatymą vykdytojas turi pateikti sąskaitas paveldėtojams nurodant tikrą turto vertę ir įsipareigojimus.

Inga Griffin

Inga Griffin

Norite pasitarti su Inga?

Share This