Testamentai ir jų Tvirtinimas Ilgalaikės Įgaliotinio Galios ir Globa

Ilgalaikės įgaliotinio galios ir globa

Bendra Galia Arba Asmeninės Priežiūros Sprendimai

Pirma gyvenimo dalis susidaro iš sugebėjimo džiaugtis neturint galimybių, o antra gyvenimo pusė susideda iš galimybių be sugebėjimo džiaugtis.

Mark Twain

Ilgalaikės įgaliotinio galios ir globa

Ilgalaikės įgaliotinio galios dokumentas (EPA) leidžia asmeniui (donorui) paskirti kitą žmogų (įgaliotinį) prižiūrėti jo reikalus ir priimti sprendimus dėl jo gerovės tuo atveju, jei jis taps psichiškai neįgalus. 

EPA gali nurodyti bendrus įgaliojimus, suteikdama įgaliotiniui teisę daryti beveik viską, ką jis pats darytų. Įgaliojimai gali būti riboti ir leisti įgaliotiniui priimti tik sprendimus susijusius su donoro asmenine priežiūra.
Gali būti priimtas sprendimas dėl asmens priežiūros, apibūdinantis kur bei su kuo donoras turėtų gyventi ar kokiuose slaugos namuose jis/ji turėtų gyventi.
Įgaliotiniu gali būti paskirtas būti bet kuris asmuo, įskaitant vyrą/ žmoną, vaiką, draugą ar advokatą; jūs galite paskirti įgaliotiniais keletą žmonių, kurie galėtų veikti kartu ar atskirai.
Yra keletas apsaugos priemonių pasirašant šį dokumentą:

 1. Reikės pažymos iš gydytojo, nurodančios, kad asmuo pasirašantis dokumentą yra pilno proto.
 2. Pažymos iš advokato, nurodančios, kad asmuo pasirašantis dokumentą yra pilno proto.
 3. Liudininkai (du giminaičiai), kurie yra informuojami apie sudarytą dokumentą, bet dokumento sudarymo procese nedalyvauja.

EPA laikoma galiojančia, kai yra užregistruota aukščiausiame teisme. Paskirtas įgaliotinis priduoda prašymą teismo globotiniui, jei donoras tapo ar tampa psichiškai neįgaliu ir negali susitvarkyti su savo reikalais.
Įgaliotinis privalo:

 • Informuoti donorą raštu, kad jis registruoja EPA
 • Perspėti nurodytus liudininkus
 • Gauti medicininę pažymą, įrodančią donoro psichinę negalią (ilgalaikę)
 • Paruošti pažymą su priesaika (patvirtinant, kad viskas, ką parašė pažymoje, yra tiesa) ir pateikti visus kitus reikalingus dokumentus
 • Priduoti dokumentus teismo komisijai

Įgaliotiniai turi būti kruopščiai parinkti, nes kai EPA yra užregistruota, jie gali valdyti visus donoro reikalus.

Teismas turi didelę valdžią EPA priežiūros kontrolei. EPA gali būti teismo atmesta kaip negaliojanti, jei teismas nusprendžia, kad:

 1. Donoras yra psichiškai sveikas ir nepanašu, kad praranda protą
 2. Įgaliotinis yra netinkamas
 3. Prieš donorą buvo naudojamas spaudimas ar apgaulė, kad jis/ji sudarytų ilgalaikę įgaliotinio galią

Su tuo susiję įstatymai – 1996m. ilgalaikio įgaliotinio galios aktas ir 1996m. ilgalaikio įgaliotinio galios nuostatai (SI No. 196/1996) kaip pakeista SI Nr. 287/1996.

Inga Griffin

Inga Griffin

Norite pasitarti su Inga?

Share This