Dainius atsikraustė į Airiją iš Lietuvos 2018 metais. Jis tik šiek tiek kalbėjo angliškai, bet buvo nusiteikęs pradėti čia naują gyvenimą. Vyras įsidarbino agentūroje, kuri siųsdavo jį į skirtingas statybvietes atlikti įvairių darbų. Liepą Dainius buvo nusiųstas į vietą, kur buvo griaunamas pastatas. Darbų vadovas davė jam kūjį ir liepė išgriauti sieną su labai dideliu langu. Dainius nebuvo apmokytas atlikti tokio darbo. Jam tebuvo duoti šalmas, darbo avalynė su plieno apkaustais ir kūjis. Darbų vadovas niekada taip ir nepaklausė Dainius, ar jis moka griauti sieną.

Dainius iš pradžių išdaužė stiklą, tada ėmėsi lango rėmo ir galiausiai sienos. Jis keletą kartų trenkė per rėmo apačią, bet rėmas nepajudėjo. Vyras stipriai užsimojo dar kartą ir nusimušė nuo galvos šalmą. Rėmo apačia atsilaisvino, ir rėmo viršus užvirto Dainiui ant galvos. Galva pradėjo kraujuoti, vyras jautėsi apsvaigęs. Darbuotojas, atsakingas už darbo saugumą, davė jam tvarstį ir liepė likti statybvietėje. Dainius atsisakė pareiškęs, kad jam reikia greitosios pagalbos.

Jis buvo nuvežtas į artimiausią ligoninę. Ten diagnozavo, kad vyro galva prakirsta. Galvos oda buvo sutvirtinta kabėmis, vyrui išrašyti skausma malšinantys vaistais ir patarta nedirbti jokio fizinio darbo kitas 14 dienų.

Statybvietės, kur buvo griaunamas namas, savininkas kratėsi atsakomybės, esą Dainius turėjo atsisakyti atlikti darbus, jeigu nemoka to daryti.

Airijoje kiekvienas darbdavys turi pareigą užtikrinti saugią darbo aplinką ir saugią darbo vietą. Minėtoje statybvietėje nebuvo užtikrinta nei viena, nei kita. Dainius nebuvo apmokytas, jis dirbo be priežiūros. Buvo tik laiko klausimas, kada įvyks nelaimė.

Buvo paruošti dokumentai Apygardos teismui, bet to neprireikė, buvo susitarta dėl € 15 000 kompensacijos. Pagal naujas Sužalojimų tarybos (PIAB) gaires Dainiui priklausytų nuo € 8000 iki € 10 000 kompensacija.

Dainius gavo nuolatinį darbą prekybos centre ir dirba jame kaip pavaduojantis vadybininkas. Vyras džiaugiasi, kad incidento metu tik nestipriai susižeidė galvą ir kad rado darbą daug saugesnėje aplinkoje.

Ši istorija tikra, tik užtikrinant privatumą pakeisti asmenų vardai ir vietovės.

Reikia pagalbos?

Sužinokite, ar galite pateikti ieškinį.

Share This

Share This

Share this post with your friends!