Ieškiniai po mirtinų sužeidimų

Ieškiniai po mirtinų sužeidimų

How to Claim on Behalf of the Estate

I am not afraid of death, I just don’t want to be there when it happens.

Woody Allen

Peace of Mind

Let me ease the pain of this tragic accident by looking after the fatal injury claim for you.

Daugiau pagalbos

Ieškiniai po mirtinų sužeidimų

Kas yra ieškinys dėl mirtino sužeidimo?

Kai asmens mirtis yra kito asmens neatsargaus/neteisėto veiksmo pasekmė, mirusiojo išlaikytiniai gali teistis dėl padarytos žalos.

Reglamentas apibrėžiantis nelaimingus atsitikimus pasibaigusius mirtimi yra nurodytas 1961 m. IV Civilinės Atsakomybės Akte, ketvirtoje dalyje.

Tik vienas ieškinys gali būti iškeltas dėl palikimo.

Pirmus šešis mėnesius po žuvusiojo mirties jo atstovai yra vieninteliai, kurie gali iškelti ieškinį dėl mirtino sužeidimo.

Po šešių mėn. bet kuris iš teisėtų išlaikytinių gali iškelti ieškinį dėl sužeidimo pasibaigusio mirtimi.

Nuostolių tipai:

Yra trys nuostolių tipai:

 1. Psichologinis stresas. Maksimali sielvarto suma yra nustatyta pagal statutą – €35,000. Tai ir yra maksimali išmoka už patirtas kančias ir sielvartą išlaikytiniams. €35,000 yra padalinami visiems teisėtiems palikuoniams. Praktikoje dažnai pasitaiko, kad kai kurie palikuoniai atsisako savo teisių į pinigus.
 2. Specifinė žala. Tai apima laidojimo išlaidas įskaitant palaidojimą/kremavimą, paminklo kainą. Taip pat kitas išlaidas tokias kaip kelionės išlaidos, kurias palikuonis patyrė keliaudamas į laidotuves, padėkos atvirukus, šermenis, gedulo drabužius ir teisinį atstovavimą tiriant mirties aplinkybes.
 3. Piniginio pobūdžio nuostoliai. Tai yra piniginio pobūdžio nauda, kurią kiekvienas palikuonis būtų gavęs ar galėjo tikėtis gauti, jei velionis nebūtų žuvęs dėl kaltinamojo kaltės. Tai pagrindinė priežastis žalos ieškinio bylose.
  Piniginio pobūdžio praradimas apima pinigines išmokas (paprastai velionio mokamas išlaikomiesiems), išmokas natūra gaunamas iš trečiųjų šaltinių per velionį (pvz. naudojimasis kompanijos automobiliu), daiktų praradimas (kuriais naudotis leisdavo žuvusysis) ar tam tikrų paslaugų praradimas (tokių kaip žuvusiojo atliekami taisymo darbai ir remontas).
  Dažniausiai būna įdarbinamas ekspertas, kad įvertintų kiekvieno iš palikuonių vidutinį metinį piniginį praradimą, kuris įvyko dėl velionio mirties ir šios sumos panaudojimą ateityje.
  Pavyzdžiui, jei mirė vyro žmona, kuri yra ir vaikų mama, paslaugų suma vaikams (dėl mamos mirties) turės būti paskaičiuota pagal vaikų vystymosi etapus ir tie pinigai bus saugomi, kad juos būtų galima panaudoti ateityje.Tam tikra suma gali būti atskaičiuota dėl galimybės velionės vyrui vesti dar kartą.Ateities piniginės žalos paskaičiavimas yra sudėtingas procesas ir apima išlaikytinių vidutinės metinės piniginės sumos praradimo nustatymą ir tos sumos padauginimą. Numatoma žalos trukmė turi būti paskaičiuota ir tada atskaičiuota suma gaunama iš nekilnojamo turto ir mokesčių susigrąžinimo. Šiuo metu teismai taiko 1.5% atskaičiavimą nuo sumos kaip susigrąžinimą iš nekilnojamojo turto.

Teisėti išlaikytiniai

Teisiniais išlaikytiniais yra laikomi šie:

 • Sutuoktinis
 • Vaikas
 • Tėvas/motina
 • Patėvis/pamotė
 • Senelis/senelė
 • Brolis/sesuo
 • Įbrolis/įseserė
 • Įsivaikintas vaikas
 • Asmeninis padėjėjas/mokinys
 • Sugyventinis, kuris gali įrodyti, kad gyveno kartu su velioniu kaip vyras ir žmona tam tikrą laiko tarpą, kuris turėjo tęstis ilgiau nei tris metus
 • Buvęs sutuoktinis (tik tuo atveju, jei gali įrodyti finansinę žalą)

Sužeidimų tarybos kompensacija

Beveik visi mirtini sužeidimai iš pradžių turi būti pateikti Sužeidimų Tarybai. Bet kokia kompensacija paskirta Sužeidimų Tarybos turi būti pripažinta ir pritarta teismo. Tik tada, kai Sužeidimų Taryba išduoda patvirtinimą, teismo procesas gali prasidėti.

Laiko limitas:

Bendrai kalbant laiko limitas yra du metai nuo velionio mirties arba du metai nuo datos, nuo kurios apie incidentą buvo žinoma išlaikytiniams (atsižvelgiama į tai, kuri data vėlesnė). Daugumoje bylų ieškinio pateikimo laiko limitas yra du metai nuo velionio mirties.

Patirto psichologinio streso suma yra €35,000 ir yra paskirstoma visiems išlaikytiniams. Dažnai nemažai teisinių išlaikytinių atsisako savo teisės į pinigus.

Inga Griffin

Inga Griffin

Norite pasitarti su Inga?

Peace of Mind

Let me ease the pain of this tragic accident by looking after the fatal injury claim for you.

Daugiau pagalbos
Share This